نمونه کار طراحی سایت ورزشی روش چند وجهی مبارزه تایلندی می باشد که بیشتر بر روی فنون سنتی تمرکز دارد و تاریخچه آن به ۲۰۰۰ سال قبل باز می گردد در واقع قوم تای در ابتدا  هنر رزمی را تمرین می کردند که   چای یوت نامیده می شد اما از  دوره سوخوتای این هنر تبدیل به پاهویوت شد و امروزه  پدرجد هنر های رزمی  تایلند محسوب می شود سیستم مبارزاتی لینگ لوم – کادچرگ- موی پلام –  کرابی کرابونگ – دفاع شخصی  و اجرای کاتا که ترکیبی از  برترین فنون دست خالی و فنون مرتبط با سلاح از قبیل چوب کوتاه و بلند بوده که به شکل تخصصی جهت حمله و دفاع استفاده می شود .

آدرس سایت: http://pahuyuth.org